De Europese burger verwacht meer actie

3 min. leestijd
Maastricht, Netherlands – December 29, 2015: This friendly welcome at the gates of the main station and in all parts of the city Maastricht

Uit de Europese Burgertop zijn rigoureuze aanbevelingen gekomen, met als conclusie: de Europese Unie zou veel meer kunnen doen. Een collectieve migratie- en integratie-aanpak, gebundelde militaire krachten, afschaffen van unanieme besluitvorming en het actiever verspreiden van EU-waarden vonden veel steun onder de meepratende burgers die dit weekend in Maastricht bijeen waren. 

Opvallend, schrijft L1mburg, is dat de deelnemers aan de burgertop coördinatie willen op Europees niveau waar dat ook landelijk of regionaal zou kunnen. Bij de top die van 11 tot 13 februari in Maastricht plaatsvond heeft een representatieve selectie van 200 EU-burgers over de toekomst van de unie gepraat. Al werd er wel getwijfeld aan die representativiteit. De voorstellen, die door meer dan 70 procent van die groep werden ondersteund, worden deze week besproken in het Europees Parlement. 

Gezamenlijk migratiebeleid

De burgertop pleit voor een gezamenlijk migratiebeleid in de Europese Unie, ‘gebaseerd op een solidariteitsprincipe’. Arbeidsmigratie zou beter mogelijk gemaakt moeten worden door erkenning van opleidingen, opzetten van een EU-breed ‘coördinatie-netwerk’ en het aanbieden van inburgeringscursussen. Voor asielzoekers en vluchtelingen zou tijdens hun asiel- en huisvestingsprocedure een verplichte deelname aan gratis taalcursussen moeten worden ingesteld.

Tegelijkertijd willen de burgers dat de Europese Unie inzet op het tegengaan van migratie door actief bij te dragen aan economische ontwikkeling elders in de wereld, met aandacht voor gebieden waar emigratie hoog is. Een stelling die net niet aan een meerderheid kwam, was een quotum van 30 procent aan migranten per leefgebied. Ook het voorstel om voorbereidingen te treffen voor toekomstige klimaatvluchtelingen behaalde net geen groen licht. 

Een machtigere unie

De deelnemers aan de burgertop zouden de Europese Unie graag vaker als één blok zien optreden op politiek en economisch vlak. Zo kunnen individuele lidstaten ondersteund worden in penibele situaties. Een ‘Joint Armed Forces of the European Union’ zou te hulp kunnen schieten bij natuurrampen en waar nodig buiten de Europese Unie kunnen optreden. Dit concept van een gezamenlijke defensiemacht is vaak besproken, maar lidstaten hebben telkens de voorkeur geuit voor eigen legers. Ook ziet de Burgertop graag de unanimiteit in de besluitvorming tussen de 27 lidstaten worden afgeschaft en moet het makkelijker worden om lidstaten sancties op te leggen. Dat zou de Europese Unie slagvaardiger maken. 

Kernenergie en eco-score 

De deelnemers aan de Burgertop waren overwegend enthousiast over oproepen tot klimaatactie. De vraag om meer energie-onafhankelijkheid kon, logischerwijs gezien de huidige onrust, op veel steun rekenen. Ook de vraag om ‘serieuzer naar kernenergie te kijken’ ontving een duim van 78 procent van de aanwezigen. Het voorstel voor een ‘eco-score’ op de verpakking van consumentenproducten vond ook goedkeuring. 

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie