Commissie: Nederland haalt nitraatrichtlijn niet

2 min. leestijd

Nederland gaat het niet halen om te voldoen aan de eis om de fosfor- en stikstofuitstoot in de landbouw in 2030 minstens te halveren. Dat vreest de Europese Commissie, die dat in de Green Deal als doel heeft gesteld.

Nederland staat volgens de Commissie voor een van de grootste uitdagingen bij het aanpakken van vervuiling door zogenoemde nutriënten in de landbouw. Dat staat in een verslag over de uitvoering van de Nitraatrichtlijn tussen 2016 en 2019, waarin waterverontreiniging door nutriënten werd besproken.

Doordat Nederland het meeste vee per hectare van de hele EU heeft, is er volgens het verslag sprake van een slechte waterkwaliteit. Er zijn aanhoudende problemen met het tegengaan van het lekken van nutriënten in het oppervlaktewater.
Nederland is daardoor één van de lidstaten die het verst verwijderd is van het bereiken van de doelstellingen uit de Nitraatrichtlijn.

Strenger optreden

Er moeten daarom volgens de Commissie dringend extra maatregelen genomen worden. Zoals het nu gaat bij de uitvoering en handhaving van de Nitraatrichtlijn worden die doelstellingen niet gehaald. De richtlijn eist dat lidstaten preventief optreedt wanneer de waterkwaliteit onder de norm blijft.

De Commissie roept op tot ingrijpender maatregelen en betere naleving om de doelen van de richtlijn te halen. Strenger optreden op nationaal en regionaal niveau is dan nodig, zegt de Commissie.

Wat zijn Nutriënten?
Nutriënten zijn voedingsstoffen voor gewassen om te groeien. De belangrijkste nutriënten voor plantengroei zijn stikstof en fosfor. Deze stoffen horen thuis in water, maar de hoeveelheden hiervan zijn door de mens toegenomen.

Met de Nitraatrichtlijn moet de waterkwaliteit in heel Europa weer de juiste balans krijgen door goede landbouwpraktijken te stimuleren. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat agrarische nutriënten het grond- en oppervlaktewater verder verontreinigen.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie