Chahim: CO2-heffing moet sneller en ambitieuzer

3 min. leestijd

De Europese Unie moet de CO2-belasting op import uit China en de Verenigde Staten veel sneller invoeren dan nu de bedoeling is. En de grensheffing moet voor veel meer soorten goederen gaan gelden dan de Europese Commissie voorstelt. Dat is de boodschap van het Nederlandse Europees Parlementslid Mohammed Chahim (PvdA).

Chahim is de ‘rapporteur’ voor de CO2-importheffing (CBAM). Hij voert de komende maanden namens het Parlement de onderhandelingen met de Raad van Ministers over het voorstel. Dus met minister Jetten en zijn nieuwe Europese collega’s. Tijdens een online discussie met lobbyisten van het grote bedrijfsleven zegt hij: “Er moet meer ambitie in het plan. We zitten nog steeds in een klimaatnoodtoestand”. 

Administratieve lasten

De Europese Commissie wil de importheffing invoeren met een overgangstermijn die duurt tot 2035. Veel te lang, volgens Chahim. Zijn tegenvoorstel is dat al in 2028 de heffing in volle omvang gaat gelden. 

De heffing moet volgens Chahim ook gaan gelden voor de import van plastic goederen en een aantal andere extra categorieën. Hij wil daarnaast dat niet alleen de CO2 die direct bij de fabricage van een product vrijkomt meetelt, maar ook bijvoorbeeld de CO2 die nodig is om de elektriciteit op te wekken die nodig is om een fabriek in landen als China, India, Japan of de Verenigde Staten te laten draaien.

Uitbreiden van de heffing betekent ook dat de administratieve lasten voor bedrijven en importeurs toenemen. Dat erkent Chahim, maar hij denkt niet dat het een groot probleem is: “Dit is de 21ste eeuw! De Europese Commissie moet in staat zijn om hier maatstaven voor te bedenken”.

Einde aan gratis CO2-rechten

Snellere invoering van CBAM, betekent volgens Chahim ook dat er een einde komt aan het verstrekken van gratis CO2-emissierechten aan Europese bedrijven. Want als dankzij de grensheffing producenten in Azië dezelfde CO2-heffing betalen als bedrijven in Europa, valt de rechtvaardiging voor gratis rechten weg. Nu zijn de gratis rechten een vorm van bescherming tegen oneerlijke concurrentie uit China en India. Straks is de CO2-importheffing dat.

Veel lobbyisten waarschuwden tijdens de bijeenkomst de Nederlandse volksvertegenwoordiger dat een te snelle aanpassing van de regels hun sectoren in de problemen kan brengen. Zo is de cementindustrie ‘verbaasd’ dat er ‘overnacht’ een besluit aankomt met grote impact. Een woordvoerder van de chemische industrie houdt Chahim voor dat ‘Keulen en Aken niet op één dag gebouwd zijn’.

“Dit kan geen nieuws zijn”

“Dit is niet alleen de mening van mij als sociaaldemocraat”, reageert Chahim. Zijn visie wordt volgens hem gedeeld door de meerderheid van het Europees Parlement. De industrie moet zich volgens hem realiseren ‘waar het naar toe gaat’. Een snelle invoering is een ‘signaal’.

“We moeten dit samen doen. En mijn deur staat altijd open voor een gesprek”, zegt Chahim. Maar hij herinnerde de industrie er ook aan dat het einde van de gratis CO2-rechten niet als een verassing kan komen. Er is immers een Klimaatwet aangenomen die stelt dat de Europese Unie in 2050 CO2-neutraal moet zijn: “Of de overgangsperiode nu 5 of 10 jaar is, er gaat een einde aan komen”.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie