Brusselse koffie op dinsdag 13 december 2022

Een krantenoverzicht bij het ontbijt. Op deze vroege dinsdagochtend praten we je bij over de Europese actualiteit met dagvers nieuws uit binnen- en buitenland.

4 min. leestijd

Eurozonebanken staan barre tijden te wachten

08:35 uur – Frankfurt am Main, Duitsland. Alles ziet ernaar uit dat ons een lichte recessie te wachten staat. Dat in combinatie met de hoge rentevoeten kan ervoor zorgen dat bedrijven en gezinnen die het nu al financieel moeilijk hebben hun leningen niet meer kunnen terugbetalen. Volgens de Europese Centrale Bank (ECB) houden commerciële banken dit risico echter onvoldoende in de gaten. Bovendien kunnen commerciële banken zelf moeilijker aan geld komen om weer uit te lenen, nu geld lenen van de ECB zoveel duurder is geworden.

De ECB heeft daarom aangekondigd dat het de controles op commerciële banken zal opvoeren. In de taaie economische tijden die ons sowieso al te wachten staan, kunnen we gedoe in de bankensector immers als kiespijn missen. Dat schrijft The Financial Times.

Nieuwe sancties tegen Iran

08:15 uur – Brussel, België. Wopke Hoekstra en zijn Europese collega’s van Buitenlandse Zaken hebben het licht op groen gezet voor nieuwe sancties tegen Iran. Deze richten zich in het bijzonder op de Islamitische Revolutionaire Garde, het militaire elitekorps van Iran. 

De regering slaat overal in het land op zeer gewelddadige wijze protesten de kop in. Hiervoor plaats de EU twintig personen en omroep IRIB, een spreekbuis van de regering, op de sanctielijst. Daarnaast worden ook vier personen en vier organisaties op de sanctielijst geplaatst voor hun rol bij het leveren van drones aan Rusland. 
Wie op de sanctielijst eindigt, ziet zijn tegoeden bevroren worden en mag niet meer naar de EU reizen. EU-buitenlandchef Josep Borrell heeft bovendien gezegd dat Brussel “alle mogelijke maatregelen zal nemen om jonge vrouwen en vreedzame demonstranten te steunen.” Dat schrijft het NRC.

Parlement en lidstaten hebben akkoord over koolstofgrensbelasting

08:00 uur – Brussel, België. Binnen de EU moeten bedrijven belasting over hun uitstoot betalen, het systeem van de zogenaamde emissierechten (ETS). Dat geeft bedrijven van buiten de EU een concurrentievoordeel. Om dit eerlijker te maken, bedacht Brussel het systeem van koolstofgrensbelasting. Hieronder zouden bedrijven van buiten de EU op het moment dat ze producten invoeren, belasting over de uitstoot moeten betalen. 

Na veel gesteggel, laat het Europees Parlement weten dat er een akkoord bereikt is met de lidstaten over de concrete vormgeving van het plan. Vanaf 1 oktober 2023 treedt de koolstofgrensbelasting in werking, maar er komt wel eerst nog een soort lichtere overgangsperiode. Onder meer de ijzer-, staal-, elektriciteits- en aluminiumsector zullen onder de koolstofgrensbelasting vallen. Bovendien zouden de regels nu volledig in lijn zijn met de Wereldhandelsorganisatie. Wanneer er andere regels voor binnenlandse dan voor buitenlandse bedrijven gelden, bestaat er immers altijd een risico dat de Wereldhandelsorganisatie dit opvat als een schending van de regels over protectionisme.

Nieuw hoofdstuk in corruptieschandaal

07:50 uur – Brussel, België. Brussel was nog aan het bekomen van het nieuws dat verschillende Europarlementariërs steekpenningen van Qatar zouden hebben aangenomen. Gisteren waren er echter alweer nieuwe ontwikkelingen in de zaak, dat schrijft Politico.

Zo brachten de Belgische speurders een bezoek aan de Brusselse zetel van het Europees Parlement om IT-data te verzamelen. Een deel van de kantoren van het Parlement is nu verzegeld om bewijsmateriaal veilig te stellen. Volgens het Belgische Openbaar Ministerie zouden nu op 19 locaties huiszoekingen hebben plaatsgevonden. Ook bevroren de Griekse autoriteiten het vermogen van Europarlementariër Eva Kaili en haar familie. Als vice-voorzitter van de Socialisten en Democraten is de Griekse Eva Kaili de meest vooraanstaande verdachte. 

In Straatsburg besloten de Europarlementariërs van de sociaaldemocratische fractie dan weer om Kaili uit de fractie te zetten. Bovendien hebben ze het voorstel om Qatarese burgers visumvrije toegang tot de EU te geven op pauze gezet. Eerder was het de bedoeling dat onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de lidstaten hierover deze week zouden beginnen.

Korting op Hongaarse sancties

7:30 uur – Brussel, België. Het heeft tot diep in de nacht geduurd, maar EU-diplomaten hebben volgens VRT NWS dan toch een akkoord bereikt over de blokkering van Hongaars EU-geld. De Commissie had voorgesteld om 7,5 miljard euro aan EU-fondsen te blokkeren omdat Hongarije niet voldoende anticorruptiemaatregelen had genomen. De lidstaten waren vervolgens weifelachtig over hun goedkeuring omdat Hongarije uit protest zijn veto op andere dossiers gebruikte. 

Uiteindelijk hebben de lidstaten besloten dat Brussel 6,35 miljard euro blokkeert in plaats van 7,5 miljard euro. In ruil voor die korting heeft Hongarije beloofd zijn veto in te trekken. Hierdoor is er ook ineens unaniem akkoord over het nieuwe steunpakket van 18 miljard euro voor Oekraïne en de implementatie van de wereldwijde minimumbelasting voor bedrijven van 15 procent.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie