Brussel in cijfers: de prestaties van onze Europarlementariërs

Zes Europese moederpartijen, elf Nederlandse partijen en negenentwintig Europarlementariërs die het Nederlandse volk in de EU vertegenwoordigen: sommigen hadden het minder druk dan anderen, maar stil zaten ze niet.

3 min. leestijd
(Bron foto: Europees Parlement)

Bij Brusselse Nieuwe lees je het hele jaar door hoe de Nederlandse volksvertegenwoordigers in Brussel en Straatsburg aan het werk zijn. Om dat te doen, klimmen ze onder meer achter het spreekgestoelte van de grote vergaderzaal en dienen ontwerpresoluties in, een soort motie. In debatten kunnen ze zo hun visie op het Europese beleid geven en met resoluties kunnen ze proberen het standpunt van het Europees Parlement over een bepaald onderwerp vorm te geven. 

Laten we nu naar de cijfers gaan kijken. Het Europees Parlement telt op dit moment 29 Nederlandse Europarlementariërs. Samen hebben zij in 2022 in totaal maar liefst 475 keer een toespraak gehouden in de grote vergaderzaal van het Parlement en dienden ze met zijn allen 176 moties in. Wie was volgens de cijfers een harde werker en wie leunde vaker achterover? Brusselse Nieuwe berekende dit voor jou.

Voor een volle zaal

Belangrijk om even te weten: welke Europese moederpartijen zaten er ook alweer in het Europees Parlement? Dat zijn er zes: de liberalen (Renew Europe), de christendemocraten (Europese Volkspartij, EVP), de sociaaldemocraten (S&D), de Groenen (Greens/EFA) de conservatieven (Europese Conservatieven en Hervormers, ECR) en de Linkse Fractie (The Left in the European Parliament, GUE/NGL). De elf Nederlandse partijen sluiten zich gewoonlijk bij één van de moederpartijen aan.

Het aantal keer dat Nederlandse Europarlementariërs achter het spreekgestoelte stonden, was in 2022 gemiddeld 16 keer. De PvdA (S&D) had de meeste speeches klaarliggen (98), waarbij Europarlementariërs Thijs Reuten (25 keer) en Agnes Jongerius (24) het meest aan het woord waren. Op de tweede plaats staat het CDA (EVP) met 66 toespraken, met 25 daarvan door Jeroen Lenaers. JA21 (ECR) eindigt op de derde plek met 61 speeches, waarvan 27 door Europarlementariër Michiel Hoogeveen. Hieronder zie je de andere partijen op de ranglijst.

Aantal bijdragen aan plenaire vergaderingen (%) per Nederlandse politieke partij in het Europees Parlement. Grafiek: Tim Kohnen.

Zoomen we in en bekijken we wie binnen de Nederlandse fracties het meest de pen oppakte, dan verandert de top drie: de SGP’er Bert-Jan Ruissen (ECR) komt als winnaar uit de bus met maar liefst 44 toespraken, gevolgd door Michiel Hoogeveen (ECR) met 27 en Tineke Strik van GroenLinks (Greens/EFA) met 27. Annie-Schrijer Pierik (CDA, EVP) eindigt op de onderaan de ladder met slechts één toespraak. 

Stempel drukken

Wie een onderwerp zó belangrijk vindt, dat hij of zij wil dat het Europees Parlement daarover een gezamenlijk standpunt inneemt, die kan een motie indienen. Die wordt vervolgens in de plenaire vergadering in stemming gebracht. In totaal deden de Nederlandse Europarlementariërs dat 176 keer in 2022. Stemt het merendeel van alle 705 Europarlementariërs voor, dan wordt de motie aangenomen.

Duiken we de registers in, dan zien we dat de VVD (Renew Europe) veruit de meeste moties heeft ingediend, namelijk 40. Partijleider Malik Azmani nam daarbij het voortouw en diende 36 moties in. Op de tweede plek staat GroenLinks (Greens/EFA) met 28 ontwerpresoluties, waarvan de meeste door Tineke Strik (18). Op de derde plek staat de PvdA (S&D) met 26 stuks. Thijs Reuten stond voorop met 25 stuks. Hieronder zie je hoe druk de andere partijen het hadden met moties indienen. Forum voor Democratie staat er deze keer niet tussen. Marcel de Graaff, die niet is aangesloten bij een Europese moederpartij en zelfstandig is, diende geen enkele ontwerpresolutie in. 

Aantal ingediende ontwerpresoluties (%) per Nederlandse politieke partij in het Europees Parlement. Grafiek: Tim Kohnen.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie