Boer zegt nee tegen Brussel

2 min. leestijd
(Bron foto: iStock)

Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) heeft deze week haar campagne tegen de nieuwe Nitraatrichtlijn aangescherpt. Volgens LTO wordt de sector geconfronteerd met onredelijke regelgeving: “Onhaalbaar, ontwrichtend en onbetaalbaar”.

Kritiek

De boeren en tuinders uiten hun kritiek naar aanleiding van het ‘zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn’ van demissionair Landbouwminister Carola Schouten. Zij geeft daarmee invulling aan de laatste set normen uit Brussel, waarvan de eerste al in de jaren ’90 van de vorige eeuw werden opgesteld. 

De Brusselse normen hebben tot doel het gebruik van stikstof in de landbouw te reguleren om vervuiling van oppervlakte- en grondwater te voorkomen. Nederland voldoet voorlopig bij lange na niet aan de door Brussel opgestelde richtlijnen.

Volgens LTO moet de samenleving meer oog hebben voor de drastische gevolgen van de maatregelen voor boer en tuinder. Dat doet de organisatie met een animatievideo waarin de consequenties van enkele maatregelen worden uitgelicht en het ontbreken van een economische impactanalyse van de regels, wordt gehekeld. 

Alternatief

Het kan anders, stelt LTO. De organisatie is samen met elf van Nederlands grootste boerenbedrijven met een actieplan gekomen dat een oplossing kan vormen voor de stikstofproblematiek. Er moet een herinrichting komen van Nederland op regionaal niveau.

In de herinrichting zoals de boeren deze graag zijn worden grote vervuilers sneller opgespoord en uitgekocht. Daarnaast brengt het bedrijven die op korte termijn toch al zouden stoppen in kaart. Daarop inspringen geeft andere boerenbedrijven en de natuur meer ademruimte. 

Om dit project te coördineren moet een nieuwe overheidsdienst, de Rijksdienst voor het Landelijk Gebied, worden opgericht. De initiatiefnemers verwachten dat er door dit plan ongeveer 600.000 hectare grond vrij zou moeten komen.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie