Belangen Nederlandse maritieme sector niet geborgd door groene draai kabinet

2 min. leestijd
Hywind tow from Åmøyfjorden to Karmøy Floating windmill at sea in deep water

De Nederlandse offshore olie- en gasdienstverleners zoals SBM Offshore, Van Oord en scheepsbouwer IHC voelen zich bekocht. Door de Nederlandse ondertekening van een paragraaf in het klimaatverdrag lopen ze het risico geen kredietverzekering meer te kunnen afsluiten voor projecten in de olie- en gassector. En dat zou minder orders betekenen. Concurrenten uit andere landen, die het akkoord niet tekenen, gaan dan mogelijk aan de haal met de opdrachten.

Uitfasering fossiele energie

Het kabinet wil projecten rond de exploratie, productie en verwerking van fossiele energie niet langer ondersteunen. Een middel is dan stoppen met het verstrekken van een exportkredietverzekering. Een dienst die in de maritieme sector uitsluitend door verzekeraar Atradius wordt aangeboden. Alleen met zo’n verzekering op zak kunnen scheepsbouwers aan de slag om bijvoorbeeld pijpenleggers te bouwen, schepen die gasleidingen op de zeebodem leggen. 

In moeilijk vaarwater

Er waren al gesprekken tussen het kabinet en de sector over het afbouwen van de kredieten. Zo zou de afwikkeling volgens premier Rutte door het volgende kabinet worden geregeld. Maar door te tekenen in Glasgow, stopt het kabinet abrupt met het verstrekken van geld. Een onverwachte beleidswijziging voor de maritieme sector waar ook Tweede Kamerleden van opkijken.

Nuance

Toch ligt de zaak iets genuanceerder. Uit de eerste berichten zou je kunnen afleiden dat Nederlandse bedrijven al hun opdrachten naar buitenlandse werven en bedrijven zien gaan, in het bijzonder naar Belgie. Het kabinet erkent dat dit de positie van ‘Hollands Glorie’ gaat verslechteren, maar stelt ook dat de stap onvermijdelijk was.

Het is de vraag of de gevolgen voor de hele Nederlandse offshore-sector echt zo groot zullen zijn. In een rondgang van Brusselse Nieuwe langs offshore bedrijven, zegt Koninklijke Boskalis, een van de grootste baggermaatschappijen ter wereld, al jaren geen olie- en gasprojecten in dekking te hebben bij Atradius. 

De andere grote offshore-bedrijven uit Nederland komen met soortgelijke verklaringen naar buiten. Bovendien hield de sector al enige tijd rekening met de afschaling van de garantiestelling. 

Uit navraag bij kleinere bedrijven in Papendrecht, de thuisbasis van onder meer Boskalis, blijkt ook dat er geen reden is voor paniek. De lokale industrie, die  machines, motoren en werktuigen levert aan baggeraars, zegt geen nadelige gevolgen te verwachten van de groene zwaai in Glasgow.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie