Amsterdams museum uitgeroepen tot Europees erfgoed

1 min. leestijd
Bicycles parked on a bridge in Amsterdam, the Netherlands

Het Amsterdamse museum Ons’ Lieve Heer op Solder heeft een plekje gekregen op de Europese Erfgoedlijst. Het museum is een voormalig zeventiende-eeuwse Rooms-katholieke schuilkerk op de zolder van een Amsterdams grachtenpand. Er woedde in die tijd een godsdienstoorlog tussen de rooms-katholieken en de protestanten. De protestanten waren in de meerderheid en hadden alle kerken in Amsterdam opgeëist. De commissie die de lijst samenstelt zegt dat de grondslag voor de democratie werd gelegd toen Europeanen probeerden de verwoestende godsdienstoorlogen van die tijd te beëindigen door overeenkomsten te sluiten over vrijheid van geweten en geloof. Die vrijheden ‘staan centraal in de Europese idee van de rechtsstaat’.

De locaties op de Europese Erfgoedlijst worden sinds 2013 gekozen op basis van hun symbolische waarde, hun plaats in de Europese geschiedenis en de activiteiten die er worden georganiseerd. Ze brengen mensen dichter bij elkaar en de Europese Unie als geheel. Op dit moment staan er 67 erfgoedlocaties op de lijst. Zo staat er vanuit Nederland het Verdrag van Maastricht, het Vredespaleis in Den Haag, kamp Westerbork en de Koloniën van Weldadigheid op de lijst. En nu dus ook het museum Ons’ Lieve Heer op Solder. 

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie