Zit er een luchtje aan het afvangen van CO2?

2 min. leestijd

Je kunt het niet zien noch ruiken, toch speelt CO2 een belangrijke rol in de opwarming van de aarde. Eurocommissaris Frans Timmermans zit daarom vandaag in een videoconferentie over de mogelijkheden van het afvangen en opslaan van CO2. De Europese Unie wil namelijk met nieuwe technologieën grote hoeveelheden van het gas uit de lucht filteren. Toch gaan er in Nederland al kritische stemmen op tegen dergelijke projecten. Waar knelt de schoen?

Slecht voor het milieu

Wybren van Haga (Belang van Nederland) stelt dat het afvangen en opslaan van CO2 slecht is voor het milieu:

Van Haga verwees eind september in de Tweede Kamer naar buitenlandse rapporten waaruit negatieve gevolgen aan het afvangen van CO2 bleken. Het zou er zelfs voor zorgen dat er meer uitstoot plaatsvindt. Reden voor de Verenigde Staten om te stoppen met het afvangen en bewaren van CO2, maar de Europese Unie en ook de Rijksoverheid gooien het plan niet van tafel.

“Het afvangen kost energie, het comprimeren en het in de grond stoppen kost energie”. Kortom: het nettoresultaat van het afvangen en opslaan van CO2 is, volgens Van Haga, negatief. Het Kamerlid haalde daarbij uit naar een eerder project, de biomassacentrales, waarvan bleek dat het schade aan het milieu toebracht. De subsidies werden stilaan stopgezet, het initiatief bestempeld tot mislukking.

Als als…

Op de vraag of Nederland bereid is te stoppen met het plan, indien ook Nederlandse rapporten zouden uitwijzen dat het voor meer uitstoot zorgt, antwoordde premier Rutte: “Als als…kijk, het geldt natuurlijk altijd dat we moeten kijken of de technieken die we toepassen, uiteindelijk ook werken”.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie