“Wijdverspreid misbruik maakt de Europese pesticidewetgeving zo lek als een zeef”

Ngo’s trekken aan de alarmbel. Lidstaten zouden misbruik maken van een vrijstelling om op grote schaal illegale, zeer giftige pesticiden te gebruiken.

2 min. leestijd
(Bron foto: iStock)

Brussel is in de ban van pesticiden. Als we niet uitkijken staat ons immers een ware biodiversiteitsramp te wachten. Met name de bijen zijn er slecht aan toe. Bovendien wil de Europeaan ook simpelweg minder pesticiden op zijn bord. 

Het voorstel van de Europese Commissie om pesticidegebruik zwaar in te perken is inmiddels een hoofdpijndossier geworden. De lidstaten én het Europees Parlement begonnen te steigeren en de landbouwlobby schreeuwde moord en brand. 

“Hypocrisie”

In de tussentijd besloot PAN Europe, een netwerk van meer dan zeshonderd ngo’s, om de Europese Commissie nog meer het vuur aan de schenen te leggen. Uit hun onderzoek blijkt dat lidstaten op grote schaal gebruikmaken van pesticiden die al langere tijd illegaal zijn, omdat ze een te groot gevaar inhouden voor de volksgezondheid en het milieu. 

“Dit onderzoek toont de hypocrisie aan van lidstaten. Ze verklaren voorstander te zijn van een Europese ban op pesticiden, maar hun burgers en milieu stellen ze ondertussen bloot aan zeer giftige chemicaliën”, vertelt Natalija Svrtan die campagne voert voor PAN Europe.

Lidstaten kunnen namelijk een vrijstelling aanvragen bij de Europese Commissie om toch gebruik te maken van die verboden middelen. Zo’n vrijstelling krijgt een lidstaat enkel in een noodgeval, en maximum voor 120 dagen. Maar volgens PAN Europe wordt er bij de aanvraag helemaal niet onderbouwd of het daadwerkelijk om een noodgeval gaat. Bovendien, stelt PAN Europe, bestaan er voor alle denkbare scenario’s al minder giftige alternatieven. 

Martin Dermine, directeur van PAN Europe, vindt dat “een vrijstelling een uitzondering moet zijn.” Maar volgens hem is dat niet terug te zien in de praktijk. “Het wijdverspreide misbruik maakt de Europese pesticidewetgeving zo lek als een zeef.”

Tussen 2019 en 2022 vroegen lidstaten 236 keer een vrijstelling aan. Oostenrijk, Finland en Denemarken zijn de koplopers. Nederland staat in de middenmoot. 

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie