Wie zijn de stoutste kinderen van de klas?

2 min. leestijd

De Europese Commissie heeft gisteren een update gegeven rond de zogenoemde ‘inbreukprocedures’. Dit is een serie maatregelen die de Commissie kan opstarten tegen lidstaten als ze de Europese wetgeving niet naar behoren toepassen. Een eerste blik op het verslag leert dat vooral Bulgarije de klos is. 

4 voor Sofia

De Commissie heeft twee nieuwe procedures aangespannen tegen Bulgarije, waardoor het totaal oploopt tot vier. De Commissie vraagt in de nieuwe procedures of Bulgarije haar beleid rond strafrechtelijke procedures en legale migratie beter kan afstemmen op dat van de Europese Unie. Met betrekking tot het laatste wil de Commissie vooral dat Bulgarije werk maakt van de verblijfsvergunningen voor mensen van buiten de EU. 

De twee oudere inbreukprocedures die Bulgarije aan zijn broek heeft gekregen, zijn vandaag ook aangescherpt. Dat wil zeggen dat de Commissie de lidstaat ter verantwoording roept en een ultimatum van twee maanden geeft om deze problemen op te lossen. Voor Bulgarije betekent dat het opstellen van een overstromings-analyse en het correct toepassen van marketing bij de verkoop van drinkwater. 

Nederland onvoldoende op digitale economie

Ook Nederland kan een slecht rapportcijfer van de Commissie verwachten. Net als 17 andere lidstaten is ons land er niet in geslaagd om de regelgeving van de Commissie rond digitale communicatie op orde te krijgen. Daarin staat het omarmen van het 5G-netwerk en het verbeteren van consumentenrechten centraal. Nederland heeft nu twee maanden de tijd om hier op nationaal niveau werk van te maken, anders kan de Commissie de zaak doorverwijzen naar het Hof van Justitie.

Volgens de EU-Verdragen mag de Commissie juridische stappen ondernemen tegen een lidstaat van de Europese Unie als het de Europese wetgeving niet naar behoren toepast. Dat gebeurt in verschillende stappen waarbij het land telkens de kans krijgt om het beleid aan te passen. Doen ze dat uiteindelijk niet, dan kan de Commissie naar het Hof van Justitie gaan en zelfs financiële sancties laten opleggen. Meer weten? Kijk dan hier.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie