Speelschema | Volop debat in Brussel

Wat speelt vandaag in Europa en Den Haag? Wat doen de hoofdrolspelers? Je leest het elke ochtend in ons Speelschema.

2 min. leestijd
(Bron: consilium.eu)

Nog volop debat in Brussel vandaag: Allereerst in de Milieuraad, waar de EU-ministers van Milieu zullen spreken over onderwerpen als de nieuwe klimaatdoelen voor 2040 en strengere afvalregels. Verder komen er parlementariërs, waaronder een aantal Tweede Kamerleden, samen in Brussel. Hier zullen zij, samen met hun collega’s van andere nationale parlementen in Europa, onder andere praten over gendergelijkheid en de agenda voor de komende jaren.

Milieupraat

Vandaag verzamelen de Europese milieuministers zich in Brussel voor de Milieuraad. Een van hun voornaamste discussiepunten is het herzien van de regels voor afvalbeheer, specifiek gericht op textiel- en voedselafval. Deze herziening moet de klimaatimpact van afvalverwerking verminderen. Zo moeten er nieuwe regels komen voor producenten en bindende doelstellingen voor voedselverspilling

Een ander vraagstuk dat ter sprake komt, is de aanpak van microplasticvervuiling. De ministers zullen bespreken hoe ze het verlies van plastic korrels in het milieu kunnen voorkomen. Daarnaast zal de raad ook de aanbevelingen van de Europese Commissie overwegen over de klimaatdoelen voor 2040. In dit jaar wil de Commissie de netto broeikasgasemissies van de EU met 90% omlaag hebben gebracht ten opzichte van 1990. De stemming over de natuurherstelwet die eigenlijk gepland stond vandaag is uitgesteld tot nader order, omdat voldoende steun ontbreekt.

Zowel minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten als staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen zullen aanwezig zijn bij de top. Jetten zal meepraten over de klimaatdoelen, en Heijnen over de nieuwe afval- en plasticregels.

Tweede Kamerleden in Brussel

Voor de 71e keer komen de afgevaardigden van de commissies Europese Zaken van verschillende nationale parlementen samen in Brussel. Tijdens de COSAC-bijeenkomst, want zo heet deze vergadering, zal er een evaluatie plaatsvinden van Europese wetgeving en er wordt vooruit gekeken met het strategische programma voor 2024-2029.

Ook het genderbeleid in de verschillende parlementen zal worden besproken, evenals de concurrentiekracht en veerkracht van de EU. Een ander belangrijk punt van discussie is de toekomst van de democratie en de rechtsstaat in Europa.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie