Speelschema | Schone motoren, veilig speelgoed en AI

Wat speelt vandaag in Europa en Den Haag? Wat doen de hoofdrolspelers? Je leest het elke ochtend in ons Speelschema.

2 min. leestijd
Bron foto: iStock

Het Europees Parlement stemt in Straatsburg vandaag over de Euro 7-norm, over strengere speelgoedregels en over een EU-wet inzake kunstmatige intelligentie.

De Euro 7-norm

Hoe vies wordt de laatste generatie op fossiele brandstof rijdende voertuigen? Op die vraag biedt de Euro 7-norm een antwoord. De norm regelt alle niet-CO2-gerelateerde uitstoot. Denk aan de hoeveelheid NOₓ (stikstofoxiden), roetdeeltjes en koolmonoxide die de lucht in worden geslingerd. Vandaag stemt het Europees Parlement over de norm.

Dankzij een succesvolle lobby van de autosector zal er voor auto’s niets meer veranderen. Wel gaat de klassieke verbrandingsmotor er tegen 2035 natuurlijk nog steeds uit. De normen voor vrachtwagens worden wel wat strenger.  

Speelgoed

Verdere stemt het Europees Parlement vandaag definitief over strengere Europese speelgoedregels. Op dit moment zijn stoffen die kankerverwekkend zijn of schadelijk voor de genen en/of voortplanting al verboden. Stoffen die invloed hebben op het hormoonsysteem, ademhalingsproblemen kunnen veroorzaken of schadelijk zijn voor de organen, zijn volgens het wetsvoorstel nu ook verboden.

Fabrikanten moeten zelf controleren of hun producten voldoen aan de Europese regels. Er komt bovendien een digitaal product-paspoort voor alle speelgoed dat in de EU wordt verkocht. Elke consument kan dat raadplegen. Het paspoort zal informatie bevatten over de samenstelling van producten en in welke mate ze voldoen aan de nieuwe wetgeving.

“Onlineplatforms moeten verantwoordelijkheid nemen voor al het kinderspeelgoed dat ze verkopen”, vertelt CDA-Europarlementariër Toine Manders. “Gelukkig is het Parlement nu op dit gebied ambitieuzer dan de Commissie en is er speciaal aandacht gekomen voor onlineplatforms. Laat onze (klein)kinderen spelen, zonder dat er ooit met hun gezondheid wordt gespeeld.”

AI

Na een debat op dinsdag, zullen de Europarlementariërs vandaag stemmen over een Europese wet voor kunstmatige intelligentie. Het doel is kunstmatige intelligentie betrouwbaar en veilig te maken. Zo moet een mens altijd AI-programma’s in de gaten houden en moet de data die AI krijgt aan hoge standaarden voldoen om betrouwbaar te blijven. 

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie