Speelschema dinsdag 29 september

2 min. leestijd

Water

Vandaag komt de Europese Rekenkamer met een speciaal rapport over het gebruik van water in de landbouw. Hoe zuiver is het water, hoeveel water gebruiken de boeren in de Europese Unie eigenlijk en wat is het gevolg van het watergebruik? Verder heeft de Rekenkamer aandacht voor de gevolgen van wateropslag, irrigatie en de klimaatveranderingen waardoor er soms veel te veel water en soms veel te weinig water beschikbaar is voor de landbouw.

Geen Mona

De Europese ministers (en staatssecretarissen) die over concurrentie gaan, vergaderen vandaag in Brussel, zonder Mona Keijzer. Het gaat over onderzoek, welke projecten moeten subsidie krijgen en de (on)eerlijke concurrentie die ontstaat tussen landen door alle klimaatmaatregelen. Nederland vreest dat de maatregelen voor Nederlandse industrie niet allemaal gunstig uitpakken en wil daar nog een stevig woordje over spreken.

Let de op de Fransen

Voor iedereen die dacht dat Frankrijk wel genoeg had gesputterd over de nieuwe militaire samenwerking tussen Australië, Amerika en het Verenigd Koninkrijk: ze blijven mokken. Frankrijk wil nog meer toezeggingen van de Amerikanen. De Fransen willen die opgenomen zien in de verklaring die na afloop van een bespreking tussen de Europese Unie en Amerika in Pittsburgh wordt uitgegeven. Bovendien hebben de Fransen grote moeite met het vervolg op die eerste handelsbesprekingen tussen de twee grote blokken, want de volgende afspraak zou volgend voorjaar zijn als de Fransen nota bene voorzitter van de EU zijn. De EU onderhandelt namens alle lidstaten, dus ook Nederland, over handelsverdragen.

G20

Over de toestand in Afghanistan is vandaag een extra G20 bijeenkomst. Premier Rutte bespreekt samen met de andere wereldleiders de actuele toestand in het land per video.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie