Nederlandse Europarlementariërs niet te spreken over stunt Parlementsvoorzitter

Vandaag is Allessandro Chiocchetti benoemd tot secretaris-generaal van het Europees Parlement. Critici hekelen het feit dat zijn benoeming wel erg hard naar vriendjespolitiek ruikt.

3 min. leestijd

Wie de afgelopen maanden het Europese nieuws heeft gevolgd, zal soms het gevoel hebben gehad naar een aflevering van House of Cards te kijken. Schimmige achterkamerpolitiek en nepotisme: Europees Parlementsvoorzitter Roberta Metsola kon op bakken kritiek rekenen. Die kritiek kwam er toen uitlekte dat ze haar voormalige kabinetschef Chiocchetti tot secretaris-generaal van het Europees Parlement wou benoemen. Uiteindelijk haalde Metsola slechts haar schouders op en werd de benoeming vandaag alsnog doorgedrukt.

Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) was niet te spreken over de stunt: “Ik verontschuldig mij in naam van het Europees Parlement voor deze schandelijke deal. Dit is niet de manier waarop je omgaat met zo’n belangrijke functie. Jammer genoeg heeft een meerderheid dit er doorheen geduwd, ten koste van de geloofwaardigheid van het Parlement.”

Politieke koehandel

De baan van secretaris-generaal van het Europees Parlement is een topfunctie. Met 8.000 personeelsleden en een budget van 2 miljard euro achter zich wordt Chiocchetti de hoofdambtenaar van de Europese Unie. Het zint critici niet dat zo’n belangrijke functie zonder publiek overleg naar de voormalige kabinetschef van parlementsvoorzitter Metsola gaat, die ook aan hoofd staat van het orgaan dat dergelijke benoemingen uitvoert.

Om de deal rond te krijgen zouden Metsola en haar partij de Europese Volkspartij nieuwe politieke functies hebben uitgevonden om te ruilen met andere partijen. Zo haalden de liberalen van Renew Europe de baan van ‘plaatsvervangend secretaris-generaal’ binnen. De Linkse Fractie mocht in ruil de leiding nemen over het nieuwe directoraat-generaal (soort ministerie op Europees niveau) ‘Parlementaire Democratische Samenwerkingen’. Wat deze nieuwe afdeling juist moet gaan doen, is vooralsnog onduidelijk.

De Europese fractie van D66, die deel uitmaakt van Renew Europe, keurt de benoeming desalniettemin af. De partij distantiëert zichzelf van de Renew Europe-leden die zetelden in het orgaan dat over de benoeming ging en daar voor Chiocchetti stemden. “Daarnaast zijn wij simpelweg ook nooit geïnformeerd over het hele proces, wat veel over de gang zaken vertelt”, laat de fractie weten.

Sollicitatiegesprek van tien minuten

De Europese fractie van de PvdA hekelt vooral het gebrek aan transparantie: “We hebben tevergeefs gepleit voor uitstel van de benoeming van Chiochetti.” Met name de manier waarop de procedure is verlopen, zint de partij niet: “Metsola heeft de benoeming er snel doorheen willen jagen. Ze had evenwel nog tot het einde van het jaar de tijd om de benoeming zorgvuldig te laten verlopen. Dit is schadelijk voor de reputatie van het Europees Parlement: wij horen transparant en democratisch te zijn.”

Het Bureau van het Europees Parlement, de instelling die over de benoeming ging, liet vandaag via een persbericht weten dat er maandag een hoorzitting had plaatsgevonden waarin de vier kandidaten voor de topbaan met elkaar vergeleken werden. “Na nauwgezette deliberaties koos het Bureau met een ruime meerderheid voor Dhr. Chiocchetti.” Wat handig achterwege gelaten wordt, is dat elke kandidaat slechts tien minuten de tijd kreeg om zijn presentatie te houden.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie