Nederland Europees kampioen groene obligaties

Nederlandse bedrijven geven naar verhouding de meeste groene obligaties uit van de eurozone. Maar financiële holdings zorgen deels voor een vertekend beeld.

2 min. leestijd
(Bron foto: iStock)

Groen schuldpapier zit in de lift in Nederland. Uit een analyse van de Nederlandse Bank met cijfers van de Europese Centrale Bank blijkt dat de omvang van de Nederlandse markt voor groene obligaties verdubbeld is sinds oktober 2020. Eind juli 2023 ging het in totaal over zo’n 122,9 miljard euro. 

Een obligatie geldt als ‘groen’ als het opgehaalde geld alleen naar duurzame projecten gaat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan investeringen die een fabriek energiezuiniger maken.

Ten opzichte van het totaal aantal ‘normale’ obligaties is Nederland zelfs Europees koploper in het uitgeven van groene obligaties. Eind juli 2023 was 6 procent van de Nederlandse obligaties groen. Duitsland en Finland vervolledigen de top drie met achtereenvolgens 4,9 en 4,7 procent. Ter vergelijking: het gemiddelde in de eurozone is 3,5 procent.

Europese wet

Wel is er nog veel discussie over wanneer een obligatie ook daadwerkelijk als groen kan worden beschouwd. Want instanties hanteren vooralsnog uiteenlopende standaarden om obligaties te certificeren. En dat zorgt voor onduidelijkheid: vorig jaar toonde onderzoeksplatform Follow the Money nog aan dat de helft van een rits onderzochte ‘groene’ beleggingsfondsen investeerden in fossiele industrie of luchtvaart. 

Het Europees Parlement bereikte in maart met de lidstaten een akkoord over het vastleggen van één Europese standaard waar groene obligaties aan moeten voldoen. PvdA-er Paul Tang onderhandelde namens het Parlement over de Europese wet.

Vertekend beeld

Een andere belangrijke kanttekening bij de Nederlandse cijfers: veel buitenlandse financiële holdings zijn om fiscale redenen in Nederland gevestigd. Hierdoor zijn heel wat groene obligaties voor verduurzaming op papier Nederlands, maar vinden de investeringen in het buitenland plaats. Financiële holdings zijn verantwoordelijk voor ruim een derde van de Nederlandse groene obligaties.

Als je de financiële holdings niet meetelt, is TenneT, de beheerder van het Nederlandse stroomnet, de grootste uitgever van groene obligaties in ons land.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie