Mercosur handelsverdrag nog niet van tafel

3 min. leestijd
Orange tree plantation

Het Mercosur handelsverdrag is nog niet van tafel, zegt minister Tom De Bruijn voor Buitenlandse Handel. Dat ondanks een eerdere motie van de Kamer om de steun voor het verdrag in te trekken. Een meerderheid vindt dat het belang van zowel het milieu als dat van de Nederlandse boeren ermee wordt geschaad. Over het verdrag tussen de EU en de Zuid-Amerikaanse landen Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay is 20 jaar onderhandeld en het kan pas in werking treden als alle 27 EU-lidstaten ermee akkoord zijn gegaan.

Tijdens een debat, gisteravond in de Tweede Kamer, stelde Jasper van Dijk (SP) aan de minister de vraag of het Mercosurverdrag na die motie van de baan is.

De Bruijn vindt dat die motie niet meteen het einde zou moeten betekenen van het verdrag. De definitieve versie is nog niet eens bekend, dus laten we dat afwachten en dan een standpunt innemen, vindt de minister.

Christine Teunissen (PvdD) vindt dat in de handelsverdragen die er nu liggen, zoals Mercosur en CETA, weliswaar duurzaamheidsparagrafen staan, maar dat die niet afdwingbaar zijn. “Er staat bijvoorbeeld geen enkele duurzaamheidsstandaard in CETA”, zei ze.

Volgens De Bruijn zullen bij nieuwe handelsverdragen dit soort voorwaarden ongetwijfeld hoog op de agenda staan, maar hij voegde eraan toe “ik kan niet ontkennen dat Mercosur eigenlijk nog een beetje stamt uit een oude periode.”

Omdat de onderhandelingen lang geleden begonnen zijn, is het volgens De Bruijn moeilijk om de verdragen tijdens de rit nog aan te passen aan een nieuwe situatie.

Van Dijk (SP) vroeg daarom om heronderhandeling van Mercosur en CETA, omdat deze verdragen met oude standaarden gemaakt zijn. De Bruijn is het er niet mee eens dat CETA op sommige punten verouderd is. “Bij Mercosur zullen we het nog moeten zien.”

Mercosur – Mercado Común del Sur
Mercosur is een economisch samenwerkingsverband tussen de Zuid-Amerikaanse landen Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay, een soort mini-EU. Het heeft als doel het bevorderen van de onderlinge handel. Het verband biedt mogelijkheden voor handelsakkoorden met andere regio’s, zoals met de EU. Na twintig jaar onderhandelen heeft de EU vorig jaar een principe-akkoord bereikt met Mercosur over een handelsverdrag. Het wordt nu verder juridisch uitgewerkt.

CETA – Comprehensive Economic and Trade Agreement
CETA is een handelsverdrag tussen de EU en Canada. Het regelt de handel in goederen, diensten en investeringen om duurzame handel te bevorderen. Een groot deel van het CETA-verdrag wordt voorlopig toegepast. Het verdrag kan pas helemaal in werking treden als alle parlementen van de EU-lidstaten goedkeuring hebben gegeven. Nederland moet het verdrag nog ratificeren.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie