Duurzaam, mooi & inclusief: Europees geld voor 20 innovatieve ondernemers

2 min. leestijd

De EIT-community booster gaat twintig innovatieve bedrijven in Europa ondersteunen met elk maximaal 50 000 euro. De oplossingen van de bedrijven moeten duurzaam, mooi en inclusief zijn. Start-ups en scale-ups worden met nadruk aangemoedigd om zich te melden. Het onlangs gelanceerde project van het Europees Instituut voor innovatie en Technologie (EIT), wil de Europese klimaatplannen tastbaar maken in het bedrijfsleven met dit project.

“Innovatieve bedrijven kunnen een motor zijn van de tastbare verandering die we in onze samenleving willen bewerkstelligen,” zegt Elisa Ferreira, Eurocommissaris voor Cohesie en Hervormingen. “Het verheugt me dat het EIT een dergelijke verschuiving naar duurzaamheid, schoonheid en inclusie bevordert.”

Het project maakt onderdeel uit van de vijf miljoen euro die naar Nieuw Europees Bauhaus initiatieven gaat in 2021-2022.

Motor van verandering

De EIT-community booster moet de kwaliteit van leven van Europeanen verbeteren. Ook zou het project de betrokkenheid van burgers moeten vergroten bij het verwezenlijken van de doelstellingen van de Europese klimaatplannen in de zogenoemde ‘Green Deal’. Daarom wordt ook gebouwd aan de samenwerking van de innovatieve bedrijven met steden en regio’s.

Begin 2021 ging de EIT-community booster al in een proeffase van start, waarin dertien ondernemingen zijn ondersteund met in totaal 650 000 euro.

Ondernemers kunnen zich tot 17 december hier aanmelden voor de EIT-community booster.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie