De Europese beloftes van de nieuwe ministerploeg

De nieuwe bewindspersonen benadrukken in hun motivatiebrieven de positionering binnen de Europese Unie. Zowel wat betreft de economie, de digitale wereld en veiligheidsbeleid.

2 min. leestijd
(bron foto: iStock)

De laatste loodjes. Het nieuwe programkabinet is er bijna. Maar voordat de nieuwe bewindspersonen echt het bordes op mogen, moeten ze, net als alle werknemers in Nederland, hun cv en motivatiebrief naar de formateur opsturen. Brusselse Nieuwe was razend benieuwd wat ze over de EU te zeggen hadden. 

Schuivende machtsverhoudingen

De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp (NSC) zal in zijn dagelijks werk het vaakst in aanraking komen met Brussel. In zijn motivatiebrief wijst hij op de roerige wereldorde met “schuivende machtsverhoudingen, onrust, oorlog en onzekerheid.” Volgens Veldkamp is de noodzaak groot om te werken aan “een stevig Nederland in Europa en in de wereld.” Met zijn jarenlange ervaring in de internationale en Europese context – Veldkamp hield zich bij Buitenlandse Zaken bezig met Europa en was ambassadeur – acht hij zich gekwalificeerd om “op te komen voor de Nederlands belangen.”

Ook de nieuwe minister van Defensie Ruben Brekelmans (VVD) benadrukt de veranderde geopolitieke realiteit sinds de “grootschalige Russische invasie in Oekraïne.” Deze invasie heeft volgens hem “de veiligheidsdreiging voor Nederland en Europa fundamenteel gewijzigd.” Brekelmans benadrukt dat “we ons samen met onze bondgenoten nog beter moeten beschermen om ons mooie land vrij en veilig te houden.”

Minister van Financiën Eelco Heinen (VVD) maakt zich sterk voor strikte begrotingsdiscipline en gezonde overheidsfinanciën. Niet alleen in eigen land, maar ook op Europees niveau. “Nederland is onderdeel van de economische en monetaire unie en blijft dat. Onze welvaart is onlosmakelijk verbonden met die van onze buurlanden”, benadrukt Heinen. Hij wil zich de komende tijd blijven inzetten voor “een financieel stabiel en welvarend Nederland en Europa”.

Opt-out

De nieuwe minister van Asiel en Migratie Marjolein Faber (PVV) wil binnen haar portefeuille zo snel mogelijk “draagvlak en medestanders in de EU vinden voor het realiseren van een Nederlandse opt-out-clausule voor het Europees asiel- en migratiebeleid.” Ze wil zich ook direct inspannen voor voldoende en “fatsoenlijke opvang” voor asielzoekers.

Staatssecretaris voor Digitalisering Zsolt Szabó (PVV) richt zich op de digitale transitie. Hij constateert dat waar digitalisering voorheen vooral als enkel positief werd gezien, “er op heden meer realiteitszin is gekomen, ook in Brussel, en dat er om de IT heen veel moet worden geregeld.” Szabó noemt ethiek, menselijke maat en digitale weerbaarheid als onderwerpen “die ook terugkomen in het hoofdlijnenakkoord en waar de komende jaren nog een forse slag moet worden gemaakt.”

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie