118 Europese regio’s gaan door weer en wind voor groene missie

De Europese Commissie wil regio’s en steden verbinden met een nieuwe missie. Samen kijken ze naar het verbeteren van de klimaatbestendigheid.

3 min. leestijd

Stad Rotterdam, de gemeente Zwolle en de gemeente Amersfoort (samen met Provincie Utrecht) gaan een tandje bijsteken in de strijd tegen de klimaatverandering. Dat doen ze door deel te nemen aan Mission Adaptation, een nieuw plan van de Europese Commissie. Hiermee wil de Europese instelling de doelstellingen van de Green Deal, het pakket aan maatregelen voor een groener Europa, sneller bereiken. Het gaat om 118 regio’s en lokale autoriteiten uit 18 lidstaten, aangevuld met 17 private bedrijven en onderzoekscentra. Een wereldwijde verbetering van het klimaat begint in de eigen achtertuin, lijkt de boodschap. Wat gaan de Nederlandse deelnemers doen?

Pionier van onderuit

“Hoewel klimaatonderhandelingen op wereldniveau gebeuren en onze wetgeving vooral Europees is, vinden veel van de veranderingen die we nodig hebben, plaats op lokaal niveau. Ze gebeuren van stad tot stad, van buurt tot buurt en straat tot straat”, aldus Eurocommissaris Frans Timmermans. De geestelijk vader van de Green Deal stelt dat verandering moet van onderuit gebeuren: “van het ‘vergroenen’ van de publieke ruimte tot het beter isoleren van woningen.” De ruim 100 regio’s, gemeentes en steden die de groene missie van de Commissie omarmen, zijn volgens Timmermans pioniers. “Ze tonen miljoenen Europeanen dat een groene, schone en gezonde toekomst mogelijk is voor iedereen.”

Het doel is om tegen 2030 klimaatbestendig te zijn. Dat wil zeggen je omgeving dusdanig inrichten dat de effecten van de klimaatverandering voorkomen of gemakkelijk opgevangen worden. Met Mission Adaptation willen de regio’s en steden een platform creëren voor kennisuitwisseling en tegelijkertijd de samenwerking tussen bestuur en inwoner(s) verbeteren. De deelnemende regio’s kunnen aanspraak maken op subsidies voor een breed palet aan klimaatmaatregelen. De Commissie is blij met de 118 deelnemers, maar is nog niet klaar: het doel is om 150 regio’s te verzamelen.

Nederlandse regio’s ballen groene vuist

“Wij hebben ons aangemeld omdat gemeente Zwolle een koploperspositie heeft wat betreft klimaatadaptatie. Deze oproep is specifiek voor dat onderwerp en dus zagen wij een mooie kans om deze positie nog meer te versterken. Daarnaast kunnen we connecties maken met andere steden en regio’s binnen Europa die dezelfde ambitie hebben, en van elkaar leren en met elkaar optrekken.”, aldus een woordvoerder.

Naast Zwolle hebben een tweetal lokale besturen uit Nederland het missie-handvest getekend op 7 juni. Waarom dit aantal deelnemers in Nederland zo laagt ligt? “Misschien omdat deze missie nog niet zo groot in het nieuws is geweest of omdat er nog onderhandelingen aan de gang zijn tussen de lokale besturen en de Europese Commissie”. Die gesprekken zouden dan gevoerd worden via het Europees Comité van de Regio’s, het comité met vertegenwoordigers van lokale en regionale overheden uit alle Europese lidstaten.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie