Regionale leiders zien heil in Europees plan om voedselvoorziening te verduurzamen

Het Comité van de Regio’s reageert positief op de Europese plannen om voedselproductie duurzamer te maken en tegelijk de voedselzekerheid te garanderen.

3 min. leestijd
(Bron foto: iStock)

Lokale en regionale leiders zijn zeer te spreken over het voorstel van de Europese Commissie om een duurzaam voedselsysteem uit te bouwen. Het systeem moet het milieu beschermen en er tegelijk voor zorgen dat er voor iedereen veilig voedsel is.

Het Commissievoorstel werd besproken in het Comité van de Regio’s. Daarin zitten lokale en regionale leiders uit heel Europa om advies te geven over Europese wetgeving. In Nederland zijn dat over het algemeen Provinciale Statenleden, gedeputeerden en burgemeesters.

De regionale leiders vinden dat de voedselproductie moet verduurzamen, maar er geen voedseltekorten mogen ontstaan. Men moet een balans vinden tussen duurzaamheidsmaatregelen die de voedselproductie beïnvloeden en de beschikbaarheid van voedsel. Daarbij moet men rekening houden met de lange termijn. Ook voor toekomstige generaties moet het mogelijk blijven voedsel te kunnen produceren. Biodiversiteit en de vruchtbaarheid van de grond moeten dus wel in acht gehouden worden.

EU-kader

Om dit te doen, is volgens het comité een EU-brede aanpak nodig. Ze willen dat er een alomvattend kader voor duurzame voedselsystemen komt. Op Europees niveau moet men bepalen wat de economische, sociale en ecologische belangen zijn en welke maatregelen als duurzaam gezien worden en welke niet. Hetzelfde gebeurt bijvoorbeeld als het gaat over energie: in wetgeving wordt vastgelegd of nucleaire energie nou ‘groen’ is of niet. De inhoud van bepaalde woorden kan grote invloed hebben op beleid dat later gemaakt wordt.

Regionale leiders vinden dat je lokale overheden niet uit het oog mag verliezen. Ze zijn ervan overtuigd dat steden en regio’s een belangrijke taak te vervullen hebben bij de uitdagingen van duurzaamheid en voedselvoorziening. Het comité wil dat er een platform komt voor spelers die betrokken zijn bij de productie van voedsel en het maatschappelijk middenveld. Denk daarbij aan vissers, boeren, detailhandelaren maar ook aan vakbonden, werkgeversorganisaties of stichtingen.

Van boer tot bord

De Europese Commissie presenteerde vorig jaar een wetgevingspakket dat de voedselvoorziening in stand moet houden, maar ook moet verduurzamen. Ze noemde dit pakket de ‘Van boer tot bord’-strategie. Het bestaat uit meerdere losse wetten die bijvoorbeeld het gebruik van pesticiden moet verminderen, de uitstoot van stikstof tegen moet gaan, maar ook boeren oproept om gebruik te maken van biologische landbouw.

Het is soms wikken en wegen. De EU wil iets doen aan de uitstoot van broeikasgassen en het behoud van de natuur. Grote vervuilers zijn bedrijven, maar ook boeren die voedsel produceren. De vraag is op welke manier men de natuur kan redden zonder dat dit tot voedseltekorten leidt. Het wetgevingspakket van de Europese Commissie en de voorstellen van het Comité van de Regio’s proberen die balans te behouden.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie