Klimaatbeleid, lotsverbondenheid en regio: Europarlementariërs over natuurrampen

2 min. leestijd
water level depth meter in river of Biesbosch nature reserve Netherlands

Deze zomer werd Europa getroffen door een aaneenschakeling van natuurrampen: ongekend zware neerslag, overstromingen en bosbranden. Dinsdagochtend debatteerde het Europees Parlement daarover.

Anja Hazekamp (PvdD) is de eerste Nederlandse spreker in het debat. Ze vraagt zich af of de Europese inzet nog wel opgewassen is tegen grote klimaatrampen. “Maar”, vervolgt ze, “nog veel belangrijker zijn de vragen over het klimaatbeleid.”

“Volgens Europese weerexperts moeten we alles op alles zetten om klimaatverandering te stoppen. Anders zal wat we nu extreem vinden, normaal gaan worden. Gaat de Commissie extra klimaatmaatregelen treffen? Of dringt het ook nu nog niet door, dat we het niet gaan redden met halfslachtig klimaatbeleid en met landbouwbeleid dat deze klimaatacties weer teniet doet?”

Nederlandse Europarlementariërs in debat over de natuurrampen in Europa,
achtereenvolgens Anja Hazekamp (PvvD), Tom Berendsen (CDA) en Vera Tax (PvdA).

Hazekamp sluit haar betoog met een duidelijke eis: de afschaffing van Europese landbouwsubsidies die de klassieke landbouw in stand houdt.

Lotsverbondenheid

Tom Berendsen (CDA) richt zich in zijn bijdrage op de lotsverbondenheid van de Europese lidstaten. “Ook simpelweg omdat wij ons op hetzelfde plekje op deze aardbol bevinden. Dat geldt voor vrede en stabiliteit, maar dat geldt dus ook voor het ervaren van de gevolgen van klimaatverandering.”

Berendsen pleit voor samenwerking en klimaatadaptatie. “We kunnen beter vooraf investeren dan achteraf compenseren.” Hij sluit af met een oproep aan de commissie om ervoor te zorgen dat het geld snel terechtkomt “daar waar het nodig is”.

Den Haag versus regio

De laatste Nederlandse bijdrage aan het debat is van Vera Tax (PvdA). Zij besteedt een groot deel van haar bijdrage aan het beeldend illustreren van de gevolgen van de natuurrampen. Ze prijst het solidariteitsfonds van de Europese Commissie, waardoor getroffen landen hulp kunnen krijgen. “Maar wat schetst mijn verbazing?”, vervolgt Tax. “Mijn eigen land heeft nog steeds geen beroep gedaan op dat solidariteitsfonds. De regio lijkt steeds verder weg te liggen vanuit Den Haag. Daarom sluit ik af met een oproep aan het demissionaire kabinet in Nederland: laat de regio niet in de steek.”

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie