Kabinet voorstander soepelere regels genetisch gemodificeerde planten

Het kabinet is voorstander van het Commissievoorstel om de regels voor genetisch gemodificeerde planten te herzien.

2 min. leestijd
(Bron foto: iStock)

Minister van Landbouw Piet Adema was al langer om. Maar nu heeft ook het kabinet zich officieel achter de nieuwe Europese GGO-regels geschaard. GGO’s zijn planten waarvan met de genen is geknutseld. Deze zomer deed de Europese Commissie een voorstel om de Europese regels voor genetisch gemodificeerde organismen te versoepelen. De EU was lang terughoudend: de huidige regels dateren van rond de eeuwwisseling. 

Voorstel Commissie: voor een genetisch gemodificeerde plant die ook met traditionele veredelingstechnieken kan worden gekweekt, is geen bijzondere procedure meer nodig. Dat betekent: geen toelatingsprocedures of risicobeoordelingen meer. Ook geen traceerbare labels die informatie geven over de afkomst van het product.

“Ja, op voorwaarde”

In een brief aan de Tweede Kamer laat het kabinet weten dat het “de kansen van biotechnologie wil benutten”. Wel gaat het kabinet uit van het “ja, op voorwaarde-principe”. M.a.w. genetisch gemodificeerde planten zijn toegestaan, op voorwaarde dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de risico’s voor mens, dier en milieu verwaarloosbaar zijn.

Het kabinet vroeg hiervoor de Commissie Genetische Modificatie om advies. Conclusie? Het voorstel van de Europese Commissie garandeert de veiligheid voor mens en milieu.

Nederland koploper

Verder ziet het kabinet veel voordelen in het versoepelen van de regels. Zo stelt het dat GGO’s kansen bieden om planten te kweken waarvoor minder pesticiden nodig zijn. Daarnaast benadrukt het dat Nederland een koploper is op het gebied van zaadveredeling. “Om deze positie te behouden is het belangrijk dat de sector toegang heeft tot nieuwe innovatieve gereedschappen.”

De producten die GGO’s bevatten en ook met traditionele veredelingstechnieken kunnen worden gekweekt, krijgen geen traceerbaar label meer. Dat is nog omstreden. Zo maakt GroenLinks-PvdA zich zorgen over het feit dat de consument straks niet meer weet wat hij koopt. Het kabinet ziet hier echter geen been in.

Finish nog niet in zicht

Of de EU na meer dan twintig jaar eindelijk nieuwe GGO-regels krijgt, is nog altijd niet zeker. Op dit moment zijn de lidstaten nog erg verdeeld over het onderwerp. Breekpunten: de ontbrekende labelplicht en het feit dat de biologische sector geen gebruik zal mogen maken van de soepelere GGO-regels. Ook in het Europees Parlement zijn de meningen nog verdeeld.

Mooi idee
Eerste reacties
Strak plan
Schiettent
Chefsache
Nieuwe wet

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie