Iedereen kan vanaf nu meepraten over de Lelylijn

Staatssecretaris Vivianne Heijnen is in Emmeloord voor de aftrap van het participatietraject over de Lelylijn.

3 min. leestijd
(Bron foto: iStock)

Vandaag is staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen in Flevoland. Zij is hier voor een gastles over burgerparticipatie op ROC Friese Poort in Emmeloord. Deze gastles is georganiseerd om het participatietraject te openen. Tijdens de gastles gaat zij in gesprek met de studenten over eventuele ideeën en zorgen die zij hebben over de Lelylijn, die de verbinding tussen Groningen en de Randstad moet verbeteren. Daarnaast vult staatssecretaris Heijnen samen met de studenten de enquête in.

Financiering

De financiering is een combinatie van onder andere de 3 miljard euro dat door het kabinet in het coalitieakkoord is opgenomen, de financiering uit de regio en uit de Europese fondsen. Het doel is dat er eind 2024 samen met de regio een voorlopig plan zal worden opgesteld.

Inspraak via enquête

Via de website Lelylijnraadpleging wil men de bevolking raadplegen. Dat gebeurt via een enquête waarin mensen advies geven en eventuele zorgen uiten. De resultaten gebruiken de bestuurders bij het maken van hun keuzes over de Lelylijn. De studenten van ROC Friese Poort Emmeloord hebben vandaag ook de enquête ingevuld. Daarnaast is het belangrijk dat de Nederlandse bevolking zijn stem laat horen. Dat is nu op deze manier mogelijk. Verder is het van belang dat de mensen die in de buurt van de Lelylijn wonen, ook hun zegje kunnen doen.

De Nederlandse bevolking heeft vanaf vandaag 6 februari tot en met vrijdag 23 maart de tijd om hun voorkeuren voor de Lelylijn in te dienen bij de overheid. Op deze manier denkt iedereen actief mee en kan iedereen invloed uitoefenen op de nieuwe spoorverbinding die via Heerenveen, Drachten en Lelystad naar de Randstad zal leiden.

De betrokkenheid van de bevolking

Staatssecretaris Heijnen “vindt het belangrijk dat iedereen kan meepraten over de plannen voor de Lelylijn. De nieuwe spoorlijn is een miljardeninvestering waar al lang over gesproken wordt. Ik ben benieuwd naar wat inwoners verwachten van de Lelylijn.” De plannen die momenteel op tafel liggen, zullen hierdoor verbeteren. Maar het is vooral belangrijk omdat het om een groot bedrag van miljarden gaat. Deze raadpleging van de bevolking wordt voor de eerste keer gedaan. De Nederlandse bevolking werd nooit eerder vanaf het begin betrokken bij een project zo groot als dit.

Het Rijk en de provincies Fryslân, Flevoland, Groningen, Drenthe en de gemeenten Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen zijn samen tot het idee gekomen dat de Nederlandse bevolking vanaf het begin betrokken moet worden bij de plannen. Dit participatietraject stopt niet bij deze online raadpleging. Gedurende de hele looptijd van het onderzoek naar de Lelylijn worden de inwoners betrokken. Op welke wijze hier een vervolg aan wordt gegeven, zal nog met alle betrokken partijen worden besproken.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie