Frans Timmermans: ‘Ideeën BBB moeten serieus genomen worden’

Beiden zijn opgelucht na het gesprek. Timmermans is blij dat BBB zich aan EU-regels wil houden, BBB is blij dat Timmermans hun ideeën serieus neemt.

3 min. leestijd
Frans Timmermans

De vermoedens van Caroline van der Plas (BBB) zijn bevestigd. Stikstof aanpakken hoeft niet per se van Brussel, als de natuur maar beschermd wordt. Ze zat dinsdag aan tafel met Eurocommissaris voor Klimaat Frans Timmermans om te verkennen wat wel en niet mogelijk is binnen de Europese natuurregels.

“Hier wordt gezegd: dat mag niet van Brussel”, zegt Van der Plas verwijzend naar de debatten die ze in de Tweede Kamer voert met haar collega’s over het Nederlandse stikstofbeleid. Volgens haar heeft het gesprek duidelijk gemaakt dat het anders ligt. Er mag veel van Brussel, is haar conclusie. Als de natuur maar beschermd wordt en Nederland zich inzet om hun zelf gestelde doelen te behalen.

Stikstof

Stikstof komt voor in mest, wordt uitgestoten door vee, maar komt ook vrij bij bouwwerkzaamheden. Die stikstof komt vaak in natuurgebieden terecht waar planten als brandnetels en bramen er erg van profiteren. De planten overwoekeren daardoor andere planten en dat leidt tot een afname van biodiversiteit. In Nederland leidde dat tot een stop in verschillende sectoren. Boeren mogen minder van hun land gebruiken of minder bemesten en bouwprojecten zijn stil komen te liggen.

Gesprek

Volgens Van der Plas kan de natuur prima beschermd worden zonder zoveel aandacht aan stikstof te besteden. Ze wil dat er per natuurgebied gekeken wordt wat nodig is om de situatie te verbeteren. “Als dat stikstof is, moeten we daaraan werken”, zegt ze. Maar ze ziet ook andere oplossingen. Zo kan er gekeken worden naar maatregelen die verdroging tegengaan of natuurbeheer waarbij bijvoorbeeld door begrazing, het kappen of soms afbranden de natuur gezond gehouden wordt.

Haar ideeën verdienen volgens Timmermans serieuze aandacht. Als vertegenwoordiger van Brussel zegt hij dat het aan Nederland is om te bepalen hoe het de verslechtering van natuurgebieden tegengaat. De EU bepaalt alleen het doel. “Van der Plas heeft een ander pad, ze moet wel aantonen dat dat pad ook daartoe leidt. Wel zegt Timmermans dat Nederland niet om de stikstofdiscussie heen kan. “Stikstof speelt een cruciale rol.”

Reacties

Tweede Kamerlid Derk Jan Eppink (JA21) was ook aanwezig bij het gesprek tussen Timmermans en Van der Plas. Hij is tevreden dat Timmermans de plannen van BBB serieus neemt. Ze moeten nu wel door Den Haag besproken gaan worden, vindt hij.

Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) vindt de uitkomst van het gesprek voor de hand liggend. “Natuurlijk zegt Timmermans dat een alternatief plan serieuze aandacht verdient. En dat natuurherstel centraal staat”, zegt hij. “Maar dat betekent in Nederland een forse reductie van stikstof en die boodschap is ook duidelijk gegeven.”

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie