Europese klimaatonderwerpen van de Provinciale Statenverkiezingen

2 min. leestijd
(Bron foto: iStock)

Voor de uitvoering van de Europese klimaatplannen kijkt Den Haag naar de provincie. En over hoe ze dit gaan aanpakken, juist daarover gaat de verkiezingsstrijd.

Op slot

Het bekendste voorbeeld is de stikstofcrisis. Hoe zat het ook alweer? Nederland moet in aangewezen gebieden (Natura2000) de natuur extra goed beschermen. Welke gebieden dat zijn en welke regels daar gelden staat in de Europese Habitatrichtlijn.

Door deze richtlijn zit Nederland nu op slot, want rond die gebieden mogen we niet nog meer stikstof uitstoten. Die uitstoot komt bijvoorbeeld door mest van landbouwbedrijven, de uitstoot van industrie en auto’s. Door de hoge stikstofgehaltes in Nederland zijn er minder dieren- en plantensoorten.

In de provincie Noord-Brabant ligt de natuur er zo slecht bij dat ze afgelopen donderdag aankondigde dat er voorlopig niets gebouwd mag worden. Alle projecten die stikstof uitstoten in de buurt van Natura 2000-gebieden krijgen geen vergunning meer. Dit geldt ook voor projecten die helpen bij het verduurzamen, zoals windmolens.

Schoon water

Dan is er ook de Europese Kaderrichtlijn Water. Daar scoort Nederland niet goed. Ons water behoort tot de meest vervuilde van Europa. Niet één procent van rivieren en meren voldoet aan alle eisen die Europa stelt. 

Deze regels gaan ook over hoeveel water er beschikbaar moet zijn. Ook dit zit niet goed in Nederland, ons waterland heeft tekorten aan water. Al sinds de jaren ’80 verdrogen de bossen en planten in Nederland. Dit komt omdat we het regenwater dat op de bodem valt, afvoeren via sloten en watergangen om te zorgen zat de bodem niet te nat wordt.

Landbouwers houden de grond graag droog zodat de wortels van planten niet gaan rotten en de koeien niet wegzakken in de natte graslanden. Daarnaast trekken ook drinkwaterbedrijven en de industrie water uit de bodem. 

Bij de provinciale verkiezingen gaat het om nog veel meer Europese klimaatthema’s dan stikstof en schoon water. In onze klimaatnieuwsbrief gaan we hier dieper op in!

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie