Europese kaart voor personen met een handicap

Tegen eind 2023 wil de Europese Commissie met een Europese kaart voor personen met een handicap komen.

2 min. leestijd
(Bron foto: iStock)

Zo’n 90 miljoen inwoners van de Europese Unie leven met een handicap. Toch is de officiële status van hun handicap nog niet op Europees niveau erkend. Hierdoor kunnen zij in het buitenland niet altijd genieten van dezelfde voordelen zoals assistentie bij reizen, begeleiding op de werkvloer of bijzondere toegang tot culturele evenementen.

Succesvolle proef

Om daar verandering in te brengen, werkt de Europese Commissie aan een Europese kaart voor personen met een handicap. Sinds 2018 heeft de Commissie proefprojecten lopen in een achttal lidstaten. En met succes: tegen eind 2023 zou de Commissie ook een officieel voorstel doen. 

Na afloop van het proefproject gaf 35 procent van de kaarthouders aan dat ze meer naar het buitenland zijn gaan reizen door het initiatief. Ook zei 66 procent van de kaarthouders aan meer culturele activiteiten te hebben deelgenomen.

Aangezien lidstaten hun sociaal beleid doorgaans zelf regelen, is het de bedoeling dat zij ook bij de Europese kaart op nationaal niveau mogen bepalen wie ervoor in aanmerking komt.  Voor personen met een handicap die met de auto reizen, bestaan er binnen de EU overigens al wel regelingen. Wie in Nederland een parkeerkaart aanvraagt voor personen met een handicap krijgt er automatisch één die overal in de EU erkend wordt. 

Tot en met 5 mei houdt de Europese Commissie een adviesronde over het plan. Wie graag zijn mening met Brussel wil delen, kan dat via deze enquête doen.

Breder plan

De Europese kaart valt binnen de bredere “Commissiestrategie voor Personen met een Beperking” die van 2021 tot en met 2027 loopt. Die moet voor meer autonomie, minder discriminatie en gelijkere rechten voor personen met een handicap zorgen. 

“Personen met een handicap moeten in gelijke mate kunnen deelnemen aan alle aspecten van het leven. Zelfstandig wonen, leren in een inclusieve omgeving en werken onder passende voorwaarden zijn de voorwaarden die we voor alle burgers moeten garanderen”, vertelde Eurocommissaris voor Gelijkheid Helena Dalli destijds.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie