Erop of eronder voor de natuurherstelwet: wat besluit het Europees Parlement?  

Eindelijk is het dan zover. In het Europees Parlement vindt de laatste (en dus beslissende) stemming plaats over de natuurherstelwet. Het voorstel lijkt al in de verste verte niet meer op wat oud-Eurocommissaris Timmermans ooit heeft aangeleverd. Maar is het voldoende om de parlementariërs mee te krijgen?

3 min. leestijd
(Bron foto: iStock)

De natuurherstelwet is misschien wel het voorstel dat het afgelopen jaar de meeste commotie veroorzaakte. Het voorstel, destijds gelanceerd door oud-klimaatcommissaris Frans Timmermans, ging voor veel fracties en lidstaten veel te ver.

En dus is wat aan de plannen gesleuteld. Landen mogen deels zelf beslissen hoe ze de wet gaan invullen, bijvoorbeeld. Maar de eis dat er in 2030 voldoende herstelmaatregelen zijn genomen om 20 procent van de ecosystemen op land en zee te doen herleven, staat er nog steeds.

Dit betekent dat de biodiversiteit – het aantal planten en diersoorten dat hier te vinden is – moet zijn toegenomen. In 2050 geldt dit voor alle natuur. In Nederland betekent dit onder andere dat veenweidegebieden de komende jaren niet droger mogen komen te staan. Het grondwaterpeil mag niet verder omlaag.

En dus is morgen de laatste kans om de natuurherstelwet er voor de Europese verkiezingen doorheen te krijgen. Als dit niet lukt, zal het nieuwe Europees Parlement en een nieuwe Commissie hierover beslissen. De vraag die rest: is er voldoende afgezwakt? Of zelfs te veel?

Tegenstanders

Er lijkt nog steeds veel tegenstand te bestaan tegen de herstelplannen. Zelfs binnen de verschillende Europese fracties zit niet iedereen op één lijn. Wat we wel weten, is dat de conservatieven (ECR) tegen gaan stemmen. Bert-Jan Ruissen, Europarlementariër voor de SGP (dat valt onder de ECR-fractie), stelt voor het hele akkoord te verwerpen. “Deze nieuwe wet maakt het nagenoeg onmogelijk om nog goede belangenafwegingen te maken”, stelt hij.

Ook Michiel Hoogeveen (JA21, ECR), Rob Roos (ex-JA21, ECR), Rob Rooken (ex-JA21, ECR), en Dorien Rookmakers (onafhankelijk, ECR) gaan tegenstemmen. Het plan om het akkoord terug te sturen naar de onderhandelingstafel, is zeer ongebruikelijk.

Bij de christendemocraten van de EVP-fractie – waar het CDA en de ChristenUnie onder vallen – is men nog verdeeld. De verwachting is echter dat een groot deel van de fractie tegen zal stemmen.

Van het CDA, hoort Brusselse Nieuwe in de wandelgangen, mag het voorstel best compleet van tafel. Of anders in ieder geval uitstel, om zo de stemming na de verkiezingen te krijgen. Vanavond komen de leden nog bij elkaar om het plan van aanpak te bespreken.

Wikken en wegen

En dan de sociaaldemocraten. Hier is de stemming lastiger in te schatten. De zes Nederlandse politici, zo lijkt het, gaan voorstemmen. Maar de fractie is verder verdeeld. Het is dus nog moeilijk te voorzien wat er zal gebeuren: zullen ze de pijn verbijten en toch voorstemmen, onder het mom van ‘iets is beter dan niets’? Of zich onthouden van stemming? Het eerste lijkt dan toch waarschijnlijker, net als voor de rest van de linkerflank (Groenen/EVA, EUL/NGL) van het Europees Parlement.

Abonneer je op de nieuwsbrief Klimaat & Energie

De bal ligt zo dus eigenlijk bij de Renew-fractie (D66, VVD). Die lijken de doorslaggevende stem te hebben, maar ook hier heerst verdeeldheid. Jan Huitema (VVD) lijkt tegen te gaan stemmen. De Samira Rafaela (D66) is wel erg voor de natuurherstelwet, en zal dus waarschijnlijk instemmen.

Onder de streep

Kortom, het zal erom spannen, tijdens deze finalewedstrijd voor de natuurherstelwet. De tegenstand is groot, maar de groep fractieleden die voor (de afgezwakte) versie is, ook. Murw, maar strijdbaar, aan beide kanten.

Morgen rond het middaguur komt het verlossende antwoord. Bij een ja, is het groen licht voor de natuurherstelwet. Bij een nee, zal ieder zijn adem nog moeten inhouden tot na de verkiezingen. Hoe dan ook: wordt vervolgd.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie