Europa: voor een cultuur van solidariteit

Gesponsord door
5 min. leestijd

De bibliotheek in Arhus neemt deel aan The Europe Challenge, waarin lokale gemeenschappenwerken aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen – die zowel op Europees als lokaal niveau spelen. In de editie van 2022-2023 nemen 32 Europese bibliotheken uit 14 verschillende landen deel, waaronder school-, academische, stedelijke, gevangenis- en plattelands-bibliotheken.
foto: The Europe Challenge

In heel Europa ontwikkelt en ondersteunt de European Cultural Foundation initiatieven in cultuur, maatschappij en klimaat, om het Europees saamhorigheidsgevoel te vergroten. Wij zijn daarin uniek. Kunst en cultuur zijn altijd een bron van inspiratie, en van vitaal belang voor ons dagelijks leven. Cultuur geeft hoop, draagt bij aan solidariteit en kweekt veerkracht. 

Sinds 2020 lijkt de wereld wel van de ene crisis in de andere te tuimelen. Naast een Covid-19 crisis kennen we een klimaat pandemie, een pandemie van ongelijkheid, en een pandemie van polarisatie, die allen ook in Europa spelen. Samen zorgen deze pandemieën voor onvoorspelbare ontwikkelingen, die nog eens worden verergerd door de oorlog die op 24 februari terugkeerde op ons continent. Naast al het leed en verwoesting in Oekraïne, veroorzaakt de oorlog een energie-crisis, inflatie en recessie. Crises en reacties op crises lijken het nieuwe normaal.

Maar, cultuur brengt mensen samen, biedt troost en creëert een gemeenschappelijke toekomst. Want cultuur biedt de ruimte om voorbij de waan van de dag te kijken. Dat vonden onze oprichters – waaronder Robert Schuman, founding father van de EU – ook toen zij in 1954 de European Cultural Foundation oprichtten: “De Europese Culturele Stichting is opgericht om het Europese sentiment te stimuleren […], om de ontwikkeling van wederzijds begrip en democratische solidariteit te bewerkstelligen door middel van het ondersteunen van culturele en educatieve activiteiten van gemeenschappelijk belang.”

Van het mede-vormgeven van het Erasmus 35 jaar geleden – nu met 10 miljoen deelnemers het grootste uitwisselingsprogramma ter wereld – tot het steunen van de evacuatie van Oekraïense kunstenaars en kunstschatten in 2022; de European Cultural Foundationondersteunt al bijna 70 jaar culturele, educatieve, duurzame en civil society projecten die bijdragen aan een gedeeld Europees thuisgevoel. 

Onze programma’s en public policy

Onze programma’s bieden Europeanen de kans om over grenzen heen samen te werken. Onze collega’s van public policy breken nationaal en internationaal een lans voor een vergrote rol voor – en financiering van cultuur in Europees beleid.

Een greep uit onze activiteiten:

–   Culture of Solidarity Fund, het door ons opgerichte noodfonds voor culturele initiatieven tijdens crises, waar tot nu toe 15 filantropische en publieke partners uit geheel Europa aan bijdragen. Zo organiseerden we publieke grant calls tijdens de Corona pandemie en de oorlog in en tegen Oekraine. In verschillende rondes financierden we ruim 200 Europese projecten met een totaalbedrag van bijna 5 miljoen euro.

–   The Europe Challenge is een jaarlijks programma waarin openbare bibliotheken en hun lokale gemeenschappen werken aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen – die zowel op Europees als lokaal niveau spelen.

–   The European Pavilion is ons multidisciplinaire artistieke programma waarin partners de toekomst voor Europa verkennen, over nationale grenzen heen. Elke 2 jaar organiseert The European Pavilion een grootschalig kunst-event in een Europese stad. 

–   Met Re:Framing Migrants in the European Media ondersteunen we de ontwikkeling van een publieke Europese (media-) ruimte, die plek biedt aan de verhalen van migranten en vluchtelingen, door hen zelf verteld. 

–   CrAFt – Creating Actionable Futures – een door de EU gefinancierd programma om 60 Europese steden, waaronder Amsterdam, Leeuwarden en Amstelveen, te helpen in 2030 klimaat-neutraal en inclusief te zijn.

–   iPortunus en TANDEM faciliteren de uitwisseling van cultureel professionals door Europa door middel van residentie-trajecten en trainingen. Samen zijn ze het ERASMUS van het culturele veld in Europa. 

–   De Cultural Deal for Europe is onze oproep om cultuur strategisch in EU-beleid op te nemen, inclusief de verplichting voor landen om 2% van de zgn. EU Herstelfondsen aan cultuur te besteden. De Cultural Deal for Europe werd al door meer dan 1000 Europese netwerken ondertekend.

In 2022 ondersteunden we meer dan 150 projecten met ons jaarbudget van net geen 7 miljoen euro en bereikten we, naar schatting, meer dan 3 miljoen Europeanen in alle Europese landen. 

We hebben uw bijdrage nodig

Cultuur staat wereldwijd onder druk, ook in Europa. De naweeën van de Corona-crisis en de oorlog in en tegen Oekraïne dragen daaraan bij. Onze missie om bij te dragen aan een gedeeld Europees thuisgevoel is nu net zo urgent als het was in 1954. Ook nu is het onze gezamenlijke plicht om pal te staan voor cultuur. En daarmee voor de diversiteit, levendigheid en toekomst van Europa.

Elke dag werken 30 stafleden uit 16 landen op ons kantoor in Amsterdam samen met meer dan 60 partners uit geheel Europa aan die missie. We doen dat onafhankelijk, zonder winstoogmerk en zonder structurele bijdrage vanuit Europa of nationale overheden. 

Uw bijdrage komt ten goede aan projecten die Europa tot een betere plek maken – democratischer, met een grotere rol voor cultuur, en met oog voor diversiteit. 

Geeft u?

Meer informatie en bijdragen via www.culturalfoundation.eu/support