Van Dalen (ChristenUnie) tegen Franse greep uit Brexit-pot

Krijgt Frankrijk, ten koste van Nederland, meer geld uit de speciale Brexit-pot? Als het aan de Franse politici in het Europees Parlement ligt wel. Van links tot rechts zullen de Fransen voorstellen steunen om het geld richting Frankrijk te laten vloeien. Vandaag is een eerste stemming in de visserijcommissie van het parlement. De Nederlandse politici (waaronder Peter van Dalen van de ChristenUnie) zijn tegen.