Europarlementariërs mogen Kamerleden niets vragen

De Nederlandse en Europese politici die zich met Europa bezig houden gaan vanmiddag, zoals elk jaar, in debat over de Staat van de Europese Unie. Europarlementariër Peter van Dalen van de ChristenUnie blijft vandaag weg bij het debat. De Europarlementariërs mogen namelijk wel spreken in de Tweede Kamer, maar mogen niet naar de interruptiemicrofoon om de Haagse politici vragen te stellen. Hij vindt dat er weinig meerwaarde is op deze manier. Ook Bas Eickhout van Groen Links en Sofie in’t Veld van D66 hadden vooraf twijfels, omdat ze tijdens het vorige debat nauwelijks aan bod kwamen en de Haagse politici zich nogal neerbuigend uitlieten over de Europese parlementariërs.

Om aan die kritiek tegemoet te komen organiseert de Tweede Kamer voor het echte debat een rondetafelconferentie, waarbij de politici wel met elkaar in debat gaan, alleen zonder het kabinet. Aan het debat in de grote zaal van de Tweede Kamer nemen zeven Europarlementariërs deel en vijftien Haagse politici; 

U kunt het debat vanaf 15.11 uur volgen via deze link

Wij testen uw interesse

  • Brusselse Nieuwe test uw interesse in Nederlands nieuws over Europa. Zodat we na de zomer kunnen lanceren met nieuws dat u wilt lezen. Laat uw wensen, vragen of email adres hier achter