Volksgezondheid Europees of Nederlands?

Er is een nieuwe subcommissie opgezet voor volksgezondheid en Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) is lid. Niet iedereen is enthousiast, Rob Roos (JA21) is het niet eens met deze subcommissie.

Praat mar Frysk

Er is een nieuw rapport uitgekomen waar de Friese autoriteiten opnieuw hun zorgen uiten over de Friese taal.