Volksgezondheid Europees of Nederlands?

Er is een nieuwe subcommissie opgezet voor volksgezondheid en Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) is lid. Niet iedereen is enthousiast, Rob Roos (JA21) is het niet eens met deze subcommissie.